Kålogga
Scouternas logga

Hjälpsida

Denna sida är utformat till att fylla Hässelby Scoutkårs behov av packlistor till scouterna. Vi delar gärna med oss. Det är fritt att använda denna packlistegenerator i din kår. Har du förslag på ändringar eller en helt revolutionerande idé, hör gärna av er så kanske just ditt önskemål kommer med.

FAQ – OSF:

Klicka utanför denna ruta för att stänga den

Packlista

Snabbskapa en vanlig hajk:

Version 1.1

Frivilligt

Frivilligt


Välj det som mest liknar det du ska på


Generatorn är anpassad till max 14 nätter.


 


Fler alternativ (öppna)


Val som gör det möjligt att göra listor med eget utssende till sin egna kår


Bör vara 150x150px samt helst transparent bakgrund!

Du måste ha en egen logga för att länken ska fungera


Denna knapp kommer enbart uppdatera utseendet, alla andra gjorda val kommer nollställas

© 2022 Hässelby Scoutkår
Kod:
© Joel Martinsson
webmaster@hasselbyscout.se